Wizerunek

Wizerunek produktu - ukształtowany w świadomości nabywców za pomocą jego:

 • jakości
 • użyteczności
 • wyglądu
 • jakości opakowania
 • ceny
 • sposobu prezentacji
 • usługi i promocji

Wizerunek firmy - ukształtowany w świadomości społecznej.

Wizerunek firmy opiera się na kombinacji faktów, doświadczenia, wiedzy, opinii, czasem plotek. Może być wynikiem informacji przekazywanych:

 • tzw. pocztą pantoflową
 • uwag zasłyszanych od przyjaciół czy znajomych
 • osobistego doświadczenia

Może być:

 • pozytywny – wizerunek, obraz firmy, który:
  • przyczynia się do wzmocnienia skuteczności różnych stosowanych przez firmę środków promocji, a zwłaszcza reklamy
  • zjednuje opinię publiczną do marki i do działalności firmy
  • tworzy jej "osobowość" funkcjonującą w świadomości społecznej, która jest łatwo identyfikowana i postrzegana
  • usuwa anonimowość między producentem a odbiorcą
 • negatywny - powstaje najczęściej z powodu np. zaangażowania się w afery korupcyjne, niszczenia środowiska czy wprowadzania na rynek wadliwych produktów - osłabia zainteresowanie firmą ze strony społeczeństwa, a nawet powoduje bojkotowanie jej produktów

Wartości oraz instrumenty, które tworzą korzystny image firmy:

 • renoma produktów
 • solidność i niezawodność
 • fachowość i wiarygodność
 • etyczne postępowanie
 • poczucie odpowiedzialności za prowadzoną działalność gospodarczą
 • sponsorowanie