Marketing w handlu detalicznym

Marketing w handlu detalicznym ma do spełniania 2 podstawowe zadania:

 • przyciągnąć klientów do sklepu (tradycyjnego lub wirtualnego)
 • skłonić ich do dokonania zakupów w tym sklepie.

Główne elementy marketingu w handlu detalicznym:

Czynniki (omawiane w poszczególnych punktach) te zmierzają do zadowolenia klientów. Dochodzi do niego wówczas, gdy oczekiwania klientów zostaną zaspokojone (lub najlepiej przekroczone). Zadowolony klient może zawsze powrócić do sklepu, by dokonać ponownego zakupu lub polecić go swoim znajomych.

Czynniki wpływające na atmosferę, mogą mieć charakter:

 • wzrokowy: barwy, natężenie oświetlenia, wygląd przedmiotów (wielkość i kształt)
 • słuchowy: muzyka (rytm, styl), dźwięki (natężenie wysokości)
 • węchowy: zapachy (charakter, intensywność)
 • dotykowy: temperatura, faktura, możliwość kontaktu dotykowego
 • smakowy: wrażenia smakowe (charakter, intensywność)

Wymiar społeczny

Wiąże się z personelem sklepowym i nabywcami. Detalista może tylko kontrolować personel. Korzyści wynikające z kontaktu z personelem sklepowym:

 • społeczne – łączą się z uczuciami przyjaźni i zażyłości
 • funkcjonalne – polegają na oszczędności czasu i wysiłku oraz uzyskaniu fachowej porady

Wymiar projektu czyli wyznaczenie proporcji i układu fizycznej powierzchni sklepu.

Dany projekt sklepu obejmuje następujące elementy:

 • architekturę
 • układ
 • ekspozycję