Asortyment

Asortyment – jest to zestaw, zbiór wszystkich linii produktów oraz określonych wyrobów oferowanych nabywcom przez ich wytwórców i sprzedawców.

Szerokość asortymentu - liczba linii różnych rodzajów produktów.

Długość asortymentu - ogólna liczba produktów przedsiębiorstwa.

Głębokość asortymentu - liczba wariantów produktów oferowanych w każdej linii.

Spójność asortymentu - wzajemne powiązania poszczególnych linii produktów pod względem sposobów oferowania kanałów dystrybucji, promocji itp.

Zarządzanie asortymentem obejmuje 2 działania:

  • dobór składników asortymentu – rodzaj asortymentu, jego szerokość oraz głębokość liczby jednostek każdego produktu w zależności od popytu (klient zdenerwowany brakiem konkretnego produktu może już więcej do tego sklepu nie wrócić)
  • późniejsze zarządzanie asortymentem poprzez dodawanie lub usuwanie poszczególnych produktów np. zapasy obowiązkowe – skłaniają klienta do odwiedzenia sklepu; produkty polepszające wizerunek sprzedawcy – nawet, gdy sprzedaż jest niewielka