Ekspozycja w punkcie sprzedaży

Jest to metoda prezentacji asortymentu, której głównym celem jest przyniesienie maksymalnej sprzedaży. Ekspozycja stanowi element polityki cenowej produktu.

Inne cele:

  • przyciąganie uwagi nabywców
  • zaspokajanie oczekiwań nabywców
  • przekazywanie i wzmacnianie wizerunku sklepu
  • ułatwianie kontroli nad ruchem klientów

Rodzaje ekspozycji:

  • Otwarta – daje klientom swobodę i łatwy dostęp do produktów; maksymalizuje uwagę klienta, zwiększa jego zaangażowanie poprzez dotykanie, przymierzanie itp. – np. sklepy odzieżowe
  • Tematyczna – ma na celu wytworzenie związku między nabywcą a konkretnym wydarzeniem (święta), porą roku (lato, zima) czy rodzajem aktywności
  • Typu styl życia – ukazują produkty pasujące do stylu życia nabywcy – czyli zajęć, zainteresowań lub poglądów. Ważne elementy takiej ekspozycji – obrazy, filmy video, dźwięki, rekwizyty itp.
  • Skoordynowana / projektowa – gromadzi różne produkty w jednym miejscu, zachęca klienta do zakupu gotowego rozwiązania np. produkty dekoracji wnętrz
  • Klasyfikująca – przedstawia klientowi duże możliwości wyboru w danym obszarze produktu